Bohoslužby 7. 2. 2016

08.02.2016 19:10

                    BOHOSLUŽBY 2016    www.famoravskahuzova.websnadno.cz

VE FARNOSTECH ŠTĚPÁNOV, HNOJICE A MORAVSKÁ HUZOVÁ

Duchovní správa: P. Jan Jašek, fara Štěpánov, tel.: 725 392 476; e-mail: fastepanovuo@ado.cz

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

MÍSTO

ČAS

MŠE/BOHOSLUŽBA/

ÚMYSL MŠE SVATÉ

NE

LE

 

7.2.

5. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

po mši svatoblažejské požehnání

M. HUZOVÁ

7:30

Na úmysl dárce Žer. 67

HNOJICE

9:00

Za Jana Vránu, živou a + rodinu H 2

ŠTĚPÁNOV

10:30

Za naše farní společenství

PON

 

ŠTĚPÁNOV

18:00

MODLITBY MATEK-NA FAŘE

ÚTE

 

ŽEROTÍN

17:00

Za + Josefa Čunderle a jeho rodiče Ž3

STŘ

Popeleční středa

den přísného půstu

při mši svátostina-popelec

začátek 40 denní

postní doby

HNOJICE

17:00

Za ducha pokání v našich rodinách

M. HUZOVÁ

17:00

Za svěřené děti MH 76

ŠTĚPÁNOV

18:15

Na poděkování Pánu Bohu za 54 let života, za děti, vnoučata a celou živou a + rodinu S 233

ČTV

 

ŠTĚPÁNOV

17:00

Za živou a + rodinu Kalejovu š 562

HNOJICE

19:00

ADORACE

PÁT

 

HNOJICE

17:00

Za + Oldřicha Tiefenbacha a živou rodinu H 87

SOB

 

BŘEZCE

17:00

Za nemocné, staré a opuštěné

NE

LE

 

14.2.

1. NEDĚLE POSTNÍ

 

měsíční sbírka na opravy

(Štěpánov na varhany*)

M. HUZOVÁ

7:30

14:00

Za + rodiče Kráčmarovy MH 42

pobožnost křížové cesty

HNOJICE

9:00

14:00

Za naše farní společenství

pobožnost křížové cesty

ŠTĚPÁNOV

10:30

 

14:00

Za + Josefa Hrabala, živou a + rodinu š 17

pobožnost křížové cesty za duchovní osoby

ŠTĚPÁNOV-

M. HUZOVÁ-

HNOJICE-

  •