Výročí posvěcení kostela

14.02.2012 11:14

   Při příležitosti 200. výročí posvěcení kostela vás zveme k účasti na lidových misiích. Program pro nás připravili a ve farnosti nám budou sloužit  bratři Provincie kapucínů v ČR.

Program misií "Obnova ve svátosti biřmování"

Pátek 9.3.

16:00-16:50 Zpovídání, duchovní rozhovory /KOSTEL

17:00 Mše svatá, zahájení + kázání /KOSTEL

18:30 Večeře

19:30 Přednáška – Emauzští učedníci a upřímná modlitba + setkání nad Písmem /OBECNÍ ÚŘAD

Zakončení adorací /KOSTEL

Sobota 10.3.

8:30-11:30 Zpovídání, duchovní rozhovory /KOSTEL

9.30-11.30 Setkání pro maminky (MODLITBY MATEK) i budoucí matky /OBECNÍ ÚŘAD

9:30-11:00 Setkání s dětmi (do 15 let) /ŠKOLKA

9.30-12:00 Návštěvy nemocných po domech

12:00 Anděl Páně a modlitba uprostřed dne /KOSTEL

12:15 Oběd

14:00-16:00 Setkání s mládeží (od 15 let) Biřmování: pozvání do Božího života /ŠKOLKA

14:00-16:15 Zpovídání, duchovní rozhovory /OBECNÍ ÚŘAD

16:15 Přednáška – Rozvinutí svátosti biřmování: dary, ovoce, služby, charismata /OBECNÍ ÚŘAD

17:00 Mše sv. se svátostí pomazání nemocných + kázání /KOSTEL

18:30 Večeře

19:30-21:30 Adorace před Eucharistií, zpovídání, modlitba farníků za poslání /KOSTEL

20:30-21:30 Přímluvná modlitba /KOSTEL

Neděle 11.3.

8.00 Růženec – modlí se farníci /KOSTEL

7:30-8:30 Zpovídání v kostele

8:30 Mše sv. + kázání /KOSTEL

9:45 Přednáška – Duch sv. a svátost biřmování + dialog /OBECNÍ ÚŘAD

Agapé

12:00 Anděl Páně a modlitba uprostřed dne /KOSTEL

12:15 Oběd

14:00 Adorace, svátostné požehnání + uctívání misijního kříže /KOSTEL