Pastorační plán 2023

Pastorační plán farností  Štěpánov, Hnojice, M. Huzová 2023    

2023

SLAVNOST- POZNÁMKA

MÍSTO

1.1.

Žehnání koledníkům při mši

Štěpánov, Hnojice, M.Huzová

23.1.

Adorační den

M. Huzová 13-15h

22.2.

Popeleční středa-začátek postní doby

Štěpánov, Hnojice,

26.3.

Velikonoční zpověď Hnojice

Hnojice

2.4.

Velikonoční zpověď Štěpánov

Štěpánov

8.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Štěpánov 21h, Hnojice 19h, M.Huzová-0

30.4.

Sv. Florián-pouť

Stádlo 15h

7.5.

Sv. Florián-pouť

M. Huzová

14.5.

Den matek

Štěpánov, Hnojice, M.Huzová

14.5.

Sv. Jana Nepomuckého

Březce kaple 15h,

 

Sv. Gotthard

Benátky kaple 15h

 

Setkání dětí, které chodí do náboženství

?

 

První svaté přijímání

Hnojice

 

První svaté přijímání

Štěpánov-odpoledne poděkování ?

 

Noc kostelů ???

Štěpánov, Hnojice-T. Nikl, M.Huzová

11.6.

Sv. Antonín

Krnov kaple 15h

11.6.

Průvod Božího Těla

Štěpánov, Hnojice-Jiří Slimařík

30.6.

Farní den-ukončení školního roku

Štěpánov

29.7.so

Mše ve farním kostele místo neděle

Hnojice 17h.

30.7.

Svaté Marty

Žerotín kaple 9h ?-10:00 jiný kněz?

???

Ministrantský tábor

Štěpánov

5.8.so

Adorační den

Hnojice sobota 13-17h

 

Celostátní setkání mládeže

 

13.8.

Pouť svatého Vavřince

Štěpánov

20.8.

Nanebevzetí P.Marie (15.8. mše) a poděkování za úrodu

Hnojice 10:00 když bude jiný kněz (P.Ptr Kaňa?)

27.8.

Farní den-konec prázdnin

Štěpánov

27.8.

Žehnání školákům -  aktovky

Štěpánov, Hnojice, M.Huzová

9.9.

Děkanátní pouť děkanátu Šternberk za obnovu rodin a kněžská povolání

Svatý Hostýn sobota

10.9.

Povýšení svatého kříže (14.9.)

Liboš kaple 15h

17.9.

Adorační den neděle

Štěpánov 11:30-….. h

17.9.

Požehnání u kaple P.M.Bolestné(15.9.)

Hnojice  14 h

1.10.

Poděkování za úrodu

Štěpánov, Hnojice, M.Huzová

22.10.

Misijní neděle

Štěpánov, Hnojice, M.Huzová

29.10.

Posvěcení kostela

Štěpánov, Hnojice, M.Huzová

29.10.

Památka všech věrných zemřelých (2.11.)

Hřbitov - Žerotín 13:30; 

M.Huzová 14:15; Hnojice 15:00

2.11.-so

Památka všech věrných zemřelých

Štěpánov v kostele večer po mši

10.12.

Zpověď 2.ne adv.

Hnojice 14:00

17.12.

Zpověď 3.ne adv.

Štěpánov 14:00

24.12.-neděle

Štědrý den

Štěpánov 15:00 mše pro děti

Hnojice-20:00? v případě cizího kněze 22:00 půlnoční mše

Stěpánov-22:00 půlnoční mše

26.12.

Vánoční koncert dětí

Štěpánov 15:00

31.12. ne

Poslední den v roce, děkovná mše

15:00 Huzová;16:00 Hnojice; 17:00  Štěpánov