Pravidelně u nás

Adorace:                     každý čtvrtek v 19:00 hod. ve farním kostele

                                    každý 1. pátek v měsíci po mši svaté ve farním kostele

Modlitba matek:          1x týdně nepravidelně - pro info: niklovaeva@seznam.cz

Katecheze dětí:           každou neděli při mši svaté