Pravidelné bohoslužby

HNOJICE - farní kostel:        neděle    9:00 hod.

                                          pátek    17:00 hod.

 

ŽEROTÍN - kaple                 středa    17:00 hod.